Ambassadeurs

De ambassadeurs van Concernloket hebben de volgende uitspraken gedaan over de toegevoegde waarde van dit loket.

Dhr.AldersHans Alders - Voorzitter van de stuurgroep project Opschaling Concernloket
“Concernloket levert het bewijs dat een vrijwillige samenwerking tussen overheden daadwerkelijk efficiencyverbetering en kwaliteitsverhoging oplevert.”

Dhr.DamEric Dam - Raad van Bestuur Gasunie
”De concernbenadering maakt het makkelijker, beter en eenduidiger.”

Dhr.KroesArend Kroes - Projectleider Opschaling Concernloket
”Er zijn veel verschillende ontwikkelingen gaande met als doel de verbetering van kwaliteit en efficiency van de overheid. Ons uitgangspunt met Concernloket is om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. De werkwijze en praktische uitwerking van de concernbenadering heeft hiervoor de mogelijkheden in zich.”