Concerns

Het Concernloket heeft tot doel het overheidshandelen te stroomlijnen voor een aantal concerns. Het project Concernbenadering is gestart in samenwerking met het concern Gasunie. Per deelnemend concern is een informatiepagina opgenomen. Detailinformatie zoals standaarden en opgeloste knelpunten zijn beschikbaar via de werkplaats van concernloket.

Zie voor meer informatie over de mogelijke verbreding naar andere concerns, de pagina Overige concerns.