Het initiatief

Nu veel grote bedrijven (bijv. Gasunie) kampen met de problemen van co├Ârdinatie, kennis- en informatieuitwisseling die een rol spelen bij de samenwerking met verschillende overheden, is er een initiatief gekomen vanuit een projectgroep.

De projectgroep
Deze projectgroep met vertegenwoordigers van VROM, de provincie, Gasunie en de Groninger gemeenten (via de VGG -Vereniging van Groninger gemeenten-, vertegenwoordigd door de Milieudienst Groningen) heeft het lokettenmodel uitgewerkt. Een begeleidingsgroep heeft daar het fiat aan gegeven, met als gevolg dat het model nu voor het eerst in Groningen in praktijk wordt gebracht.

Het project

Gasunie heeft te maken met tientallen overheidsinstanties en met een veelvoud aan regelingen, vergunningen en andere toestemmingen. Daarbij loopt ze aan tegen een grote diversiteit in de manier waarop regelingen worden toegepast, tegen een gebrek aan afstemming (en mede daardoor lange doorlooptijden) en tegen onvoldoende deskundigheid bij veel instanties over de specifieke Gasunie-problematiek. Gasunie heeft daarover aan de bel getrokken bij toenmalig staatssecretaris Van Geel. Die heeft opdracht gegeven om, binnen de bestaande wetgeving, in Groningen te onderzoeken hoe de gewenste stroomlijning kan worden georganiseerd.

De praktijk
Tijdens het project zijn op diverse momenten bestuurders en medewerkers geïnformeerd en betrokken. Dat laatste in de vorm van deelname aan praktijk-simulaties. Het implementatieproject in Groningen loopt tot eind 2008 en wordt gefinancierd door VROM, EZ en het programma Vernieuwd Toezicht (voorheen Eenduidig Toezicht). Intussen wordt onderzocht hoe kan worden opgeschaald naar andere delen van Nederland. In de praktijk wordt al een deel van de opschaling gerealiseerd via de Noord-Zuid leiding van Gasunie.

Model communicatieprobleem: overheid Gasunie

Model communicatie: intermediatie concernloket