Rijkswaterstaat en Concernloket

Rijkswaterstaat is de vergunningverlener en toezichthouder van weg- en waterwerken. Concernloket heeft als ondersteuningsloket voor dergelijke overheden een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Concernloket voor Rijkswaterstaat
De meerwaarde voor Rijkswaterstaat is met name:
- afstemming en standaardiseren van vergunningen en procedures in het kader van de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken;
- faciliteren / oplossen van knelpunten in de relatie tussen Rijkswaterstaat en het concern Gasunie;
- kennisplatform en informatieuitwisseling voor Rijkswaterstaat verzorgen.

Toelichting
Rijkswaterstaat in Nederland is vergunningverlener en toezichthouder voor activiteiten die in de nabijheid van wegen of waterwegen plaatsvinden.

Voor Gasunie betekent dit met name vergunningverlening bij aanleg of uitvoering van werkzaamheden aan leidingen.

Concernloket probeert een aantal onderwerpen in overleg met Rijkswaterstaat te standaardiseren en te faciliteren. Concrete voorbeelden zijn o.a.
- het uniformeren van afspraken over het aanvragen van vergunningen;
- standaardiseren van uitvoering van sterkteberekeningen en Kb-metingen.

Concernloket faciliteert de uitwisseling van eenduidige gegevens via de werkplaats van deze site (besloten deel, toegang op aanvraag bij Concernloket).

Toegankelijkheid Concernloket
Medewerkers van Rijkswaterstaat die gebruik willen maken van Concernloket, kunnen contact opnemen met info@concernloket.nl. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan een (gratis) abonnement genomen worden op een digitale nieuwsbrief door een account aan te vragen.

Voor meer informatie over Rijkswaterstaat, zie www.rijkswaterstaat.nl.