Concernloket beantwoordt aan kabinetsdoelstellingen

Het kabinet wil de regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers verminderen. De ambities zijn hoog: in 2011 moet de regeldruk merkbaar zijn afgenomen. Deze kabinetsperiode nog moeten de administratieve lasten met 25 procent afnemen; de lasten van rijkstoezicht moeten met gemiddeld 25 procent verminderen en de procedure van vergunningverlening moet sneller. Het Concernloket levert het bewijs dat een (vrijwillige)samenwerking tussen overheden daadwerkelijk leidt tot meer efficiƫntie en kwaliteit. Daarmee sluit het naadloos aan bij de kabinetsdoelstellingen.