In de media

Er zijn verscheidene artikelen in de media verschenen over Concernloket. Deze vindt u hieronder.

Artikel in het blad Handhaving, januari 2009. Lees meer

Artikel in Binnenlands Bestuur, maart 2009. Lees meer

Artikel in Forum (VNO-NCW), april 2009 Lees meer

Artikel in Provincies (IPO), april 2009 Deel1 en deel 2

Ingezonden brief van Vitens in Binnenlands Bestuur, mei 2009 Lees meer