Provincies en Concernloket

Provincies kampen met een grote toevoer van aanvragen voor verschillende faciliteiten. Hierbij is het last de efficiƫntie op een hoog niveau te houden. Concernloket heeft als ondersteuningsloket voor dergelijke overheden een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Concernloket voor provincies
De meerwaarde voor provincies is met name:
- werk uit handen nemen (standaardisatie, eenduidige informatieverstrekking, faciliteren in integraal toezicht);
- kennis en kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening en toezicht verhogen.
Dit betekent dus zowel een kwalititeitsvoordeel als een efficiƫntie (financieel) voordeel.

Toelichting
De provincies in Nederland zijn bevoegd gezag ten aanzien van de grotere installaties van een concern, op het gebied van vergunningverlening en (integraal) toezicht.

Concernloket probeert een aantal onderwerpen in overleg met provincies te standaardiseren en te stroomlijnen. Concrete voorbeelden zijn o.a.
- het standaardiseren van vergunningen in het kader van de wet Milieubeheer voor (grotendeels) identieke installaties;
- het faciliteren van integraal toezicht (ook in relatie tot Brzo) op de (grotere) installaties van het concern;
- het uniformeren van afspraken over het omgaan (melden en afhandeling) met ongewone voorvallen.

Daarnaast verstrekt Concernloket eenduidige informatie over interpretatie van wet- en regelgeving over bijvoorbeeld risico berekeningen van buisleidingen (zie onder meer de FAQ's hierover).

Tenslotte faciliteert Concernloket de uitwisseling van eenduidige gegevens via de werkplaats van deze site (besloten deel, toegang op aanvraag bij Concernloket).

Toegangelijkheid Concernloket
Provincies die gebruik willen maken van Concernloket, kunnen contact opnemen met info@concernloket.nl. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan een (gratis) abonnement genomen worden op een digitale nieuwsbrief door een account aan te vragen.