Uitleg website

Deze website van Concernloket is een proeftuin voor de overheidsinstanties (o.a. in de provincie Groningen en rondom het trace van de Noord-Zuid leiding) i.v.m. hun relatie tot het concern. De site is ingericht als 'winkel' met informatie en nieuws voor belangstellenden. Bij de winkel hoort een 'kantoor' als werkruimte voor Concernloket-medewerkers. Er is ook een 'werkplaats' voor concernmedewerkers en overheidsmedewerkers die direct betrokken zijn bij vergunningaanvragen of toezicht i.v.m. concernprojecten.

Winkel
Wilt u als belangstellende op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond Concernloket, dan biedt deze site voor u een nieuwsrubriek met een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief. Verder zijn er algemene informatiepagina's en er is een rubriek met antwoorden op veelgestelde vragen over Concernloket, zowel algemeen als inhoudelijk over behandelde onderwerpen (FAQ lijst). Uw terugkoppeling, per e-mail of telefoon, wordt bovendien zeer gewaardeerd.

Kantoor
In het kantoor worden documenten bewaard die van belang zijn voor leden van overleggroepen, zoals de projectgroep Opschaling Concernloket en de werkgroep Concernloket/Gasunie Service Punt. Het kantoor is alleen toegankelijk voor de deelnemers aan die overleggen.

Werkplaats
De werkplaats van Concernloket is te vinden op werkplaats.concernloket.nl.
Als Gasunie-medewerker of medewerker bij een van de betrokken overheden kunt u een account vragen voor werkplaats.concernloket.nl. Per regeling vindt u daar een mogelijkheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen, links naar externe bronnen, antwoorden op veelgestelde vragen en relevante documenten. Geregistreerde gebruikers kunnen in uiteenlopende gegevenssoorten zoeken en ook zelf gegevens toevoegen. Zo ontstaat een databank waarin langs vele lijnen naar informatie gezocht kan worden. Een navigatiekaart op alle overzichtspagina's houdt de werkplaats overzichtelijk.

De navigatiekaart van werkplaats.concernloket.nl (hier niet klikbaar)

Plannen
Diverse onderdelen van de site hebben webfeeds en een abonneeroptie zodat u van wijzigingen op de hoogte kunt blijven. In de volgende fase wordt deze functionaliteit verder uitgebreid.