Waterschappen en Concernloket

De waterschappen hebben als vergunningverlener, toezichthouder en informatieverstrekker te maken met verschillende bedrijven. Concernloket heeft als ondersteuningsloket voor dergelijke overheden een belangrijke meerwaarde.

De meerwaarde van Concernloket voor waterschappen
De meerwaarde voor waterschappen is met name:
- werk uit handen nemen (standaardisatie, eenduidige informatieverstrekking);
- kennis en kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening en toezicht verhogen
Dit betekent dus zowel een kwalititeitsvoordeel als een efficiƫntie (financieel) voordeel.

Toelichting
De waterschappen in Nederland zijn bevoegd gezag ten aanzien van de de waterkwaliteit in relatie tot activiteiten van een concern, op het gebied van vergunningverlening en toezicht.

Concernloket probeert een aantal onderwerpen in overleg met waterschappen te standaardiseren en te stroomlijnen. Concrete voorbeelden zijn o.a.
- het standaardiseren van vergunningen ten aanzien van veiligheidszones van waterkeringen;
- het faciliteren van integraal toezicht, o.a. in combinatie met toezicht in het kader van de Wet Milieubeheer;
- het uniformeren van afspraken over werken binnen de Keurzone van sloten en kleine keringen.

Daarnaast verstrekt Concernloket eenduidige informatie over interpretatie van wet- en regelgeving over bijvoorbeeld lozingen binnen het activiteitenbesluit (zie onder meer de FAQ's hierover).

Tenslotte faciliteert Concernloket de uitwisseling van eenduidige gegevens via de werkplaats van deze site (besloten deel, toegang op aanvraag bij Concernloket).

Toegangelijkheid Concernloket
Waterschappen die gebruik willen maken van Concernloket, kunnen contact opnemen met info@concernloket.nl. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kan een (gratis) abonnement genomen worden op een digitale nieuwsbrief door een account aan te vragen.