Betere dienstverlening en minder regeldruk

Landelijk opererende bedrijven hebben te maken met (veel) verschillende overheden. Er is bij de overheid veelal een gebrek aan coördinatie, kennis en informatie uitwisseling en een grote diversiteit in vergunningvoorschriften. Met als gevolg: lange doorlooptijden van vergunningprocedures. De oplossing: een concernloket (een overheidsloket) als intermediair tussen overheidsinstanties en het concern.

Concernloket maakt de werkzaamheden voor ambtenaren die met het concern te maken hebben veel efficiënter en makkelijker. Het concern ondervindt hierdoor minder regeldruk en administratieve lasten. Concernloket is in eerste instantie ten bate van Gasunie opgericht, maar inmiddels werkt ook Vitens met dit loket. Andere concerns hebben grote interesse in deze concernbenadering.

. Wat doet het concernloket?
Concernloket fungeert als kenniscentrum, het lost knelpunten op en het bevordert het gebruik van standaarden bij vergunningverlening, bij toezicht en in de ruimtelijke ordening. Lees meer

. Account aanvragen voor de werkplaats van Concernloket
In de werkplaats van Concernloket staat o.a. informatie over alle gasunie-installaties in Nederland. Als betrokken bevoegd gezag kunt u een account aanvragen om met deze gegevens te werken.

. Kantoor en werkplaats
De website van Concernloket bestaat uit een 'kantoor' voor documentbeheer en een ‘werkplaats’ als werkomgeving voor specialisten.

. Folder
Wij hebben een overzichtelijk folder gemaakt waarmee u een goede indruk krijgt van Concernloket. Hier kunt u deze folder downloaden.

. Vragen?
Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Ook staan wij u graag persoonlijk te woord.

. Ambassadeurs
Hans Alders is voorzitter van de stuurgroep Opschaling Concernloket en een enthousiaste supporter van de werkwijze van Concernloket. Zo zijn er nog een aantal ambassadeurs. Lees meer.